Naše Louny

V rámci projektu Naše Louny chceme formou videa zpracovat co nejvíce informací týkajících se města Louny a blízkého okolí. Podíváme se na lounské památky, zajímavosti, firmy, ale také školy. Na projektu budou pracovat žáci 8. ročníku v druhém pololetí školního roku 2019/2020 a výstup projektu vám představíme těsně před koncem školního roku.

Přidáte se?

Rádi bychom se o náš projektu podělili i s ostatními lounskými školami, proto bychom byli rádi, kdyby i ostatní školy nechaly své žáky vytvořili vlastní video prezentaci školy. Následně společně vytvoříme úvodní video pro představení projektu a všechna videa vypustíme na svět ve stejnou dobu. Samozřejmě vám v případě zájmu se zpracováním videa pomůžeme.

Přínos pro žáky

Žáci si osvojí nové techniky práce s multimediální technikou, prezentují své nápady, rozvíjí konceptuální uvažování. Zlepší si své prezentační schopnosti při představování vlastních názorů a myšlenek. Rozvinou své schopnosti práce ve skupině, protože pro zpracování takto komplexních úkolů musí fungovat jako tým, ale i samostatnosti při přípravě informací. No a samozřejmě využijí znalosti získané v hodinách v praxi k vytvoření něčeho zajímavého.

Přínos pro školy

Jedním z hlavních důvodů je jednoznačně zviditelnění se. Budete mít pěkné video k propagaci školy, které můžete používat pro různé účely. Nabídnete vašim žákům podílet se na něčem, co uvidí spousta lidí. Kromě toho zkusíme prolomit hradby mezi jednotlivými školami. Každá z lounských škol má něco, v čem vyniká, tak proč se od nás nenaučit něco, co nám jde a baví nás.

Video

Zadání je vcelku jednoduché: vytvořit video s představením vaší školy široké veřejnosti. Jakou formu zvolíte je čistě na Vás a vašich žácích.

Maximální délka videa: 5 min

Minimální rozlišení: 1920 x 1080 pix (ideálně 25 fps)

Deadline: 30. 4. 2020

Kontakt

Vladimír Hach
hach@zsjak.cz
737 737 817

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close