Do školy na kole! – manuál pro školy

Aby mohla akce Do školy na kole (dále jen „Akce“) tohoto rozsahu proběhnout bez větších komplikací a aby žáci všech škol měli stejné možnosti, je třeba ujasnit si základní pravidla a některé věci sjednotit. Proto jsme vytvořili tento dokument, ve kterém naleznete odpovědi na nejčastější otázky, pokyny k organizaci Akce a doporučení pro hladký průběh Akce.

A) Podmínky pro konání akce

 1. Vyučování v den konání Akce začíná v 9:00.
  1. pozdější výjezd z přilehlých vesnic
  2. vyhneme se největší dopravní špičce
  3. čas pro společné zahájení na Rynečku
  4. jednotný začátek vyučování je nutný pro možnost společné cesty dětí ze všech škol
  5. umožní učitelům a organizátorům dostat se na začátky tras
  6. Cyklisté se při příchodu nebudou míchat mezi první stupeň
 2. Vyučování v den konání Akce končí ve 13:00.
  1. při zpáteční cestě se vyhneme dopravní špičce
  2. jednotný konec vyučování opět umožní společnou cestu dětí ze všech škol
 3. Doporučujeme využít tento den pro projektovou výuku.
  1. 16. 9. je první den Evropského týdne mobility
  2. ideální příležitost pro projekty zaměřené na cestování, ekologii, budoucnost…

B) Před zvěřejněním Akce

 1. Určete zodpovědné osoby, které budou průběh Akce na Vaší škole organizovat.
 2. Ujasněte si, jak a kde budete skladovat kola v den konání Akce.
  1. vzhledem k předpokládanému počtu kol a složitosti jejich uskladnění nedoporučujeme v den Akce kola využívat v průběhu vyučování
 3. Rozmyslete si, jestli den Akce využijete pro projektové vyučování, případně specifikujte průběh.
  1. obsah vyučování v den konání Akce si každá škola organizuje sama

C) Před Akcí

 1. Určete zodpovědné osoby, které budou průběh Akce na Vaší škole organizovat.
 2. Ujasněte si, jak a kde budete skladovat kola v den konání Akce.
  1. vzhledem k předpokládanému počtu kol a složitosti jejich uskladnění nedoporučujeme v den Akce kola využívat v průběhu vyučování
 3. Rozmyslete si, jestli den Akce využijete pro projektové vyučování, případně specifikujte průběh.
  1. obsah vyučování v den konání Akce si každá škola organizuje sama
 4. Poučte žáky o bezpečném chování při jízdě na kole ve skupině
 5. Nechte žáky zaregistrovat pomocí online formuláře
   1. využívejte jednotný formulář, nevytvářejte vlastní, aby byli informace o všech účastnících pohromadě
   2. informace o registrovaných poslouží pouze pro:
    1. zjištění počtu účastníků
    2. zajištění potřebného doprovodu
    3. získání kontaktních informací pro případ zranění
   3. formulář můžete vložit i na vlastní stránky pomocí kódu níže
    &ltiframe width="640px" height= "1000px" src= "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qoMTDaJhiU-tHUjwcW-wv4IborgD1URBprMuhWGMrVhUQ1MyV0dINkM2OTZVREU0MllDMTlVV0ZPOC4u&ampembed=true" frameborder= "0" marginwidth= "0" marginheight= "0" style= "border: none; max-width:100%; max-height:100vh" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen&gt &lt/iframe&gt
   4. pokud chcete použít odkaz, využijte jeden z následujících:
   5. https://www.zsjak.cz/na-kole-registrace/
    https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qoMTDaJhiU-tHUjwcW-wv4IborgD1URBprMuhWGMrVhUQ1MyV0dINkM2OTZVREU0MllDMTlVV0ZPOC4u

D) V den Akce

 1. Zajistěte dozor při parkování kol a opět při odjezdu.
 2. Určete zodpovědnou osobu, která povede cestu od Rynečku k vám do školy.
 3. Pokuste se na každou z tras vyslat alespoň jednoho učitele z vaší školy (není třeba, pokud na trase nemáte žádné žáky).
 4. Zkontrolujte, že všichni zúčastnění žáci mají helmu a vhodné vybavení.
 5. Mějte k dispozici seznam žáků účastnících se akce (obdržíte po ukončení registrace).
 6. Pokud budete sdílet fotografie nebo videa z akce na sociálních sítích, používejte prosím #lounynakole, abychom mohli příspěvky dohledat.

E) Materiály

 1. Připravili jsme pro vás propagační materiály pro využití na webu školy i na sociálních sítích
  1. ke stažení jsou zde: Google Drive
 2. Formulář pro souhlas s účastí najdete na stejném odkazu.
 3. Kde je plakát k vytištění?
  1. Není, žijeme v 21. století.
 4. Při sdílení informací no sociálních sítích prosím používejte #lounynakole.

Děkujeme za spolupráci

Pokud máte nějaké připomínky, nejasnosti nebo dotazy, je vám k dispozici Mgr. Vladimír Hach, ZŠ J.A.K Louny.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close