Jednička slaví

155 let

Program oslav

Čtvrtek

17:00  Akademie – Vrchlického divadlo

Pátek

  9:00  Zahájení oslav

  9:20  Průvod městem

17:00  Akademie – Vrchlického divadlo

Sobota

  9:00  Den otevřených dveří

15:00  Setkání zaměstnanců školy

Pondělí

19:00  Akademie – Vrchlického divadlo

O naší škole

V září letošního roku uplyne již 155 let od založení Základní školy J. A. Komenského v Lounech.

Toto jubileum je pro školu a její komunitu významným milníkem. Během uplynulých 155 let se v životě naší školy odehrálo mnoho vzrušujících okamžiků a událostí, které zanechaly nesmazatelnou stopu v paměti všech, kteří školou prošli.

Od chvíle, kdy poprvé zazněl zvonek a do lavic usedli první žáci, prošlo branami této školy mnoho výjimečných jednotlivců. Jejich jména možná postupem času vybledla, avšak to, co přinesli do života školy, zůstává nesmazatelné. Každý z nich nesl svůj vlastní příběh, který mohl být ovlivněn vzděláním a poznáním, které škola poskytla. Zároveň však škola hrála roli v hledání správného směru v životě těchto osobností.