Výsledky zápisu do 1. ročníku

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů takto:

od 1. 9. 2023 se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, tito uchazeči