Vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Žáci 1. stupně, které zákonní zástupci přihlásili do 18.5.2020 k výuce ve škole, se budou až do 30. 6. 2020 vzdělávat v 6 skupinách.

Sestavené skupiny naplňují požadavky MŠMT, maximální počet žáků ve školní skupině nepřekračuje počet 15, každý žák bude sedět v jedné lavici a mezi žáky budou rozestupy 2 metry (minimálně 1,5 m). Složení skupin je neměnné po celou dobu pobytu ve škole (do 30. 6. 2020).

Protože vzdělávání všech žáků rozhodnutím MŠMT bude i nadále zajišťováno formou distančního vzdělávání, v našem případě třídními učiteli, bude pověřený pedagogický pracovník ve škole nápomocen žákům při jeho realizaci a bude úzce spolupracovat s třídní učitelkou.

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Škola bude otevřena od 7.40 – 8.00 hodin, tak, aby žáci mohli plynule vcházet do školy a neshlukovali se před školou.

Každý žák musí být vybaven minimálně 2 rouškami a sáčkem na jejich odkládání. Roušky je nutné používat ve všech společných prostorách školy.

Z organizačních důvodů není možné vyzvedávání dětí v budově školy. Děti, které jsou přihlášeny k dopoledním činnostem (do 12 hodin), budou před budovu školy odcházet samostatně. Dětem, které jsou přihlášené k odpoledním činnostem, je třeba vyplnit časy odchodů (formulář je přílohou mailu). Pokud bude Vaše dítě odcházet v jiný čas, je nutné, aby v daný den mělo lísteček s časem odchodu. Děti budou opět odcházet ze školy samostatně.

Nepřítomnost žáka na vzdělávacích aktivitách musí být zákonným zástupcem omluvena, a to nejpozději do 3 pracovních dnů třídní učitelce, která bude úzce spolupracovat s pověřeným pedagogickým pracovníkem ve škole. Docházka žáků v období od 25.5.2020 – 30. 6. 2020 bude evidována.

Věříme, že tuto nestandardní situaci společně zvládneme.


Tiskovou zprávu s informacemi ohledně nároku na ošetřovné si můžete prohlédnout ZDE.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close