Vzdělávání žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

K návratu žáků 2. stupně dojde 8. června 2020. Opět je vše na bázi dobrovolnosti a u nás na škole bude i nadále až do konce školního roku probíhat distanční výuka.
Přesto se nám žáci 2. stupně na nějaký čas vrátí a to tak, abychom mohli zabezpečit všechny náležitosti k ukončení školního roku. 


Harmonogram návratu žáků 2. stupně:

6. ročník – 8. 6. 2020, 15. 6. 2020, 22. 6. 2020 (pondělí)

7. ročník – 9. 6. 2020, 16. 6. 2020, 23. 6. 2020 (úterý)

8. ročník – 10. 6. 2020, 17. 6. 2020. 24. 6. 2020 (středa)

9. ročník – 18. 6. 2020, 25. 6. 2020 (čtvrtek)


Pro všechny ročníky platí doba vyučování ve škole 9:00 – 11:30 hodin

Sestavené skupiny budou naplňovat požadavky MŠMT, maximální počet žáků ve školní skupině nepřekračuje počet 15, každý žák bude sedět v jedné lavici a mezi žáky budou rozestupy 2 metry (minimálně 1,5 m). Složení skupin je neměnné po celou dobu pobytu ve škole.
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Škola bude otevřena od 8.45 – 9.00 hodin, tak, aby žáci mohli plynule vcházet do školy a neshlukovali se před školou.

Každý žák musí být vybaven minimálně 2 rouškami a sáčkem na jejich odkládání. Roušky je nutné používat ve všech společných prostorách školy.
Žáci budou ze školy odcházet samostatně.

Nepřítomnost žáka na vzdělávacích aktivitách musí být zákonným zástupcem omluvena, a to nejpozději do 3 pracovních dnů třídnímu učiteli. Docházka žáků v období od 8. 6. 2020 – 30. 6. 2020 bude evidována.

Školní stravování pro žáky druhého stupně nejsme z organizačních a hygienických důvodů schopni zabezpečit.

Věříme, že tuto nestandardní situaci společně zvládneme.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close