Píšu, píšeš, píšeme

aneb začněte s dílnami psaní

WS-8zs
O workshopu

Workshop zaměřený na seznámení s dílnou psaní jako s formátem, ve kterém si děti své učení samy řídí. Pokusíme se odpovědět na otázky, proč a kdy začít s dílnou psaní, jaké výhody dílna psaní nabízí a jakými principy a hodnotami se dílna psaní řídí.
To vše s paní učitelkami 1. i 2. stupně ZŠ, které s dětmi pracují v dílně psaní již 5. rokem.

Klára Voldhonsová

ZŠ, Most, Vítězslava Nezvala 2614

Vystudovala český jazyka a dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti učí češtinu na 2. stupni 8. ZŠ v Mostě, kde zároveň působí jako zástupkyně ředitele pro pedagogické záležitosti.
V projektu Pomáháme školám k úspěchu působí jako pedagogická konzultantka. Věnuje se zejména prožitkovému a oborovému čtenářství a pisatelství. S dětmi pracuje ve formátu dílen čtení a psaní. Je semifinalistkou Global Teacher Prize 2024.

Kateřina Dlouhá

ZŠ, Most, Vítězslava Nezvala 2614

Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
V současnosti je třídní učitelkou na 1. stupni 8. ZŠ v Mostě. Věnuje se prožitkovému a oborovému čtenářství a pisatelství, kdy se snaží vést děti už od útlého věku ke kladnému vztahu ke knihám a psaní textů. S dětmi pracuje ve formátu dílen čtení a psaní.