1.C poprvé v knihovně

Žáci 1. C dnes navštívili lounskou knihovnu, kde je přivítala usměvavá knihovnice Jana Hrbková. Provázela děti celou exkurzí.
Dozvěděli jsme, co udělat, abychom se stali čtenáři knihovny, co nám knihovna ještě nabízí kromě půjčování knížek a hlavně, jak se s knížkou zachází. Na závěr jsme si prohlíželi spoustu knih a nejraději bychom si je už odnesli. Ale nejde to. Musíme se přihlásit. Rodiče nám s tím určitě pomohou.