Ivana Vochomůrková
Konzultační hodiny po telefonické domluvě.
E-mail: vochomurkova@zsjak.cz
Kontakt: 728 620 456

Náplň metodika prevence sociálně patologických jevů:

  1. Tvorba a kontrola plnění minimálního preventivního programu školy.
  2. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů pedagogům školy.
  3. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů rozvoje sociálně patologických jevů.
  4. Spolupráce s Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Lounech a orgány sociálně-právní ochrany dětí.