Míla Šinerová – vedoucí vychovatelka
Email: sinerova@zsjak.cz
Tel: 605 266 273, 606 556 907

S dětmi pracují tyto paní vychovatelky:

  1. oddělení – 1.B, 1.C – Hana Vernerová tel. 605 398 803 (vernerova.hana@zsjak.cz)
  2. oddělení – 1.A, 1.B – Hana Fenclová tel. 605 396 383 (fenclova@zsjak.cz)
  3. oddělení – 2.A, 2.B – Miluše Šinerová tel. 605 266 273 (sinerova@zsjak.cz)
  4. oddělení – 2.A, 2.C – Bc. Pavla Džurdženíková tel. 605 398 863 (dzurdzenikova@zsjak.cz)
  5. oddělení – 3.A, 3.B – Marcela Fejesová tel. 605 398 836 (fejesova@zsjak.cz)
  6. oddělení – 3.B, 3.C – Tereza Jermářová tel. 605 398 830 (jermarova@zsjak.cz)
  7. oddělení – 4. A, 4.B – Sabina Seidlová tel. 605 398 844 (seidlova@zsjak.cz)