PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM

 

  1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz), zvážit svoje možnosti.

  1. Navštívit prezentační výstavy škol. Okres Louny : Vzdělávání 2024 Louny – 23.11. 2023 – Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla , Žatec – 16.11. 2023 – Obchodní akademie a Střední škola zemědělská a ekologická

  1. Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (DOD).

  1. Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2023, pro ostatní obory do 31. ledna 2024. Některé střední školy mohou stanovit i termín pro školyní přijímací zkoušky

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky na SŠ

MŠMT stanovilo ve školním roce 2023/2024 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:
ŘÁDNÝ TERMÍN:
a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 16. dubna 2024 , 2. termín: 17. dubna 2024

b) čtyřleté obory vzdělávání:

1. termín: 12. dubna 2024 , 2. termín: 15. dubna 2024;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:

 

  1. termín: 29. dubna 2024, 2. termín: 30. dubna 2024

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky,
a to v pracovních dnech v termínu:

 

  • od 2. do 15. ledna 2024 pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou;

  • od 2. ledna do 15. února 2024 v případě oboru gymnázium se sportovní přípravou

Další informace k podávání přihlášek budou doplňovány průběžně.

.