Tento dokument obsahuje:

– prohlášení o přístupnosti webové prezentace ZŠ J. A. Komenského Louny,
– popis používaných nestandardních formátů dat,
– kontakt na správu webu.

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na správce webu (viz níže).

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou barvou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
DOC(X), XLS(X), PPT(X) – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správu webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu zsjak@zsjak.cz.