Výchovný poradce a kariérový poradce:

Mgr. Marcela Ullrichová – 1. a 2. stupeň

Konzultační hodiny: každé pondělí –  13:30 hod. – 14:30hod. v jiném čase po domluvě

E-mail: ullrichova@zsjak.cz

Kdo je vlastně výchovný poradce?

Je to pedagog, který pomáhá žákům při řešení výchovných otázek. Věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy (zjišťování, prevence a náprava).

Těžištěm práce výchovného poradce musí být prevence. Orientuje se tedy na:

Spolupráci s rodinou – individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů.

Péči o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, o zdravotně postižené žáky a žáky talentované.

Péči o žáky s výchovnými problémy, s poruchami chování, o žáky v náročných životních situacích.

Spolupráci se spec. pedagogem a PPP, dává rodičům návrhy k odborným vyšetřením, pomáhá se žádostmi o vyšetření