Výchovný poradce a kariérový poradce:
Mgr. Marcela Ullrichová – 1. a 2. stupeň
Konzultační hodiny: každé pondělí – 13:30 hod. – 14:30hod. v jiném čase po domluvě
E-mail: ullrichova@zsjak.cz

Metodik prevence:
Ivana Vochomůrková
Konzultační hodiny po telefonické domluvě.
E-mail: vochomurkova@zsjak.cz
Kontakt: 728 620 456

Speciální pedagog:
PaedDr. Venuše Mirovská
Konzultační hodiny: každý čtvrtek – 12:00hod. – 16:00hod. Schůzku je třeba předem dohodnout.
Kontakt: 606 764 402