15. Videokonference

Ahoj všichni.
Dnes jsme se věnovali učivu z českého jazyka. Procvičili jsme 5. slovní druh : slovesa –  jakou osobu, číslo a čas mohou slovesa vyjadřovat. Že slovesný tvar může být určitý i neurčitý ( neurčitek ) a že tvary sloves mohou být jednoduché nebo složené. Procvičili jsme si i 1. slovní druh, podstatná jména. Zde jsme si procvičili jejich rody,  čísla, pády a vzory. Do příštího pondělí si projděte zbylá cvičení do str. 88 a ověřte si, zda probranému učivu rozumíte. Doporučuji rodičům, aby vám nadiktovali diktátky na straně 84, 90 a společně si je opravte a odůvodněte chyby.

V matematice si procvičujte příklady a úlohy do str. 9. Každý si na příští týden narýsuje 3 libovolné čtverce, 3 obdélníky a 3 trojúhelníky a vypočítá jejich obvody. Jeden příklad si připraví pro ostatní žáky a společně pak budeme řešit.

Úkol z Čj a z M naleznete ve škole v pyžamu .

Rodičům pošlu e-mailem dotazník, který je potřeba vyplnit do 12.5.2020. ( Jde o možnou přítomnost žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin ).

Odkaz na středu: https://meet.google.com/xjf-qfic-odw