18. Videokonference

Ahoj všichni!
Dnes jsme si přečetli několik informací o Karlu lV., o Karlově mostu a další pověsti a legendy. Pak jsme navázali učivem vlastivědy, kde jsme si povídali o vzniku Českého království a o vládě Přemyslovských králů. A někteří z vás správně zodpověděli otázky na str. 23-24. Vyslechli jsme si tři zajímavé referáty k ochraně přírody. Na příští středu si pročtěte kapitolu Český stát za vlády Lucemburků a připravte si odpovědi na otázky. ( vlastivěda 25 -29 )

Pro pilné čtenáře na příští středu – budeme číst na str.: 133 – 141

Odkaz na pátek 15.5. : https://meet.google.com/fzc-dzwu-wfu

Budeme se věnovat časování sloves str. : 89-97