2. 9. 2019 zahájení školního roku 2019 / 2020

2. září se na vás těším v učebně č. 15 – třída 4. B. Jitka Šišáková

S rodiči se uvidíme již 12. 9. 2019 na třídních schůzkách, kde se seznámíme se školním řádem a rodiče obdrží informace a přihlášky k chystanému lyžáčku.