Učivo

Vážení rodiče,

dnes děti dostaly na své školní e-maily učivo na příští týden. Pokud by někomu mail nepřišel, napište mi, pošlu mu ho.

Chci vás požádat, zda byste mohli dětem stáhnout online učebnice. Nyní jsou zdarma. Mimo jiné je zde i učebnice Český jazyk 5, ve které jsou řešení jednotlivých cvičení. Děti si tak mohou samostatně učivo kontrolovat.

Pondělí 23.3.2020
ČJ: 1/ učebnice str. 95/1
2/ přečíst žlutou tabulku Pozor! V rozkazovacím způsobu nemůžeme vyjádřit čas. Tvoříme ho v 2. osobě č.j. (čti, piš), v 1. osobě č.mn. (čtěme, pišme) a v 2.osobě č.mn. (čtěte, pište).
3/ 95/2 – řekni si ústně
M: 1/ zopakuj si obvod a obsah čtverce a obdélníku – vzorečky pro jejich výpočet si napiš na papír
2/ zkontroluj tyto vzorečky podle vnitřní přední strany desek učebnice
3/ vypočítej do sešitu obsah a obvod čtverce o straně a – 5 cm a obdélníku o stranách a – 4 cm, b – 30 mm.
Úterý 24.3.2020
M: 1/zopakuj si sčítání a odčítání desetinných čísel
2/ vyřeš úlohy str. 51/9,10,17 Pozor! Úloha 17: 1 rok – 12 měsíců
ČJ: 1/ znovu si zopakuj rozkazovací způsob sloves učebnice str. 95 – žlutá tabulka
2/ PS 12/1,2,3
VL: Zadej do počítače do vyhledávače: „rysava.websnadno zápisy“; klikni na odkaz: „Zápisy 5.ročník – Luštěnky – WebSnadno“, dále na Doba osvícenská – posunuj stránky a opakuj, na obrázku číslo 12 ústně odpovídej na otázky, pro kontrolu odpovědi klikni pod obrázek
středa 25.3.2020
ČJ: 1/ přečíst cvičení 96/4, rozmysli si věty nabádající ke slušnému chování u stolu (věty rozkazovací)
2/ 96/5 – napiš do sešitu Čj – Š
M: 1/ Při zaokrouhlování desetinných čísel se řídíme stejnými pravidly jako u zaokrouhlování celých čísel:
a) na jednotky: 2,4 – 2;  8,7 – 9  (neumím na počítači napsat znaménko pro zaokrouhlení, používám pomlčku)
b) na desetiny: 5,63 – 5,6;  4,28 – 4,3
2/ prohlédni si růžovou tabulku na str. 52
3/ 52/1 zaokrouhli 1. a 3. sloupeček do sešitu, vyfoť a pošli
Pří: 1/ přečti si str. 58
2/ do sešitu si napiš nadpis Dýchací soustava a opiš si její části (v učebnici jsou červeně)
3/ zadej do vyhledávače : „www.rysava.websnadno“; klikni na: Přírodověda,  5.ročník, Dýchací soustava a doplň slova: červené, kouření nosní dutina, krve, plíce, kyslík, hrtan, hlasové, průdušnice, uhličitý, průdušky.
Čtvrtek 26.3.2020
M: 1/ cv. 52/4 opiš do sešitu a vypočítej
2/ uč.52/6 napiš na fólii a zkontroluj si
ČJ:1/ učebnice str. 97/1 – přečti a všimni si tučně vytištěných sloves v podmiňovacím způsobu
2/ přečti si žlutou a modrou tabulku
3/ cv. 97/2
4/ nahlas dle hnědé tabulky časuj slovesa z cv. 2
Vl: 1/ přečíst str. 22 – 23
2/ str. 24 – opiš si do sešitu obsah žluto-okrového rámečku (dole) a pokus se ústně odpovědět na otázky na str. 24; odpovědi si ověřuj v učebnici
Pátek 27.3.2020
ČJ: 1/ PS str. 13/1,2
2/ učebnice str. 97/3 do ČJ – Š; řiď se tabulkou nad cvičením; vyfoť a pošli
M: 1/ str. 53/9 – napiš na fólii a zkontroluj
2/ 53/12 – procvič si do školního sešitu
3/ ostatní úlohy si ústně rozmysli
Doporučuji pořad TV2 UčíTelka.

Přeji vám pevné zdraví a hezký zbytek dne.

S. Sekerová