25. Videokonference

Ahoj všichni.
V pátek na hodině Čj jsme procvičili časování sloves v čase minulém a budoucím, časování zvratných sloves v čase minulém, psaní i/y uprostřed slov a správné psaní koncovek podstatných jmen. Zopakovali jsme i slovní druhy.
Učivo na příští týden: M – str. : 28 – 35 ( obsah čtverce, obdélníku, nerovnice, zlomky ), Čj – str. : 98 – 102 ( stavba věty, věta jednoduchá a souvětí, podmět a přísudek ), Vl – str. : 38 – 40 ( České země po husitských válkách, Habsburkové ), Pří – str. : 73 – 75 ( mimořádně události ).
Odkaz na pondělí, třídnická hodina – oslava Mezinárodního dne dětí. – https://meet.google.com/wmg-vfxb-epw