30. Videokonference

Ahoj všichni!

Dnes jsme zopakovali učivo přírodovědy a správně zodpověděli závěrečné otázky. Pak nám Matyáš zopakoval vše, co se u nás dělo po husitských válkách a seznámili jsme se s prvními Habsburky a s novým uměleckým slohem zvaný renesance. V pátek 12.6. od 10:00 hodin v hodině matematiky procvičíme učivo z geometrie: grafický součet a rozdíl úseček a výpočty obsahů u čtverce a obdélníku. Toto učivo máte pěkně vysvětlené v Matýskově matematice. Odkazy jsem přiložila.

 Odkaz na pátek : https://meet.google.com/vrb-xhse-zyn

Odkaz na graficky součet úseček: http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-37/

Odkaz na graficky rozdíl úseček: http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-38/

Odkaz na výpočet obsahu čtverce : http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-30/

Odkaz na výpočet obsahu obdélníku: http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-31/

Odkaz na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku: http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-32/