33. Videokonference

Ahoj všichni, dnes 19.6.2020 proběhla poslední on-line hodina. Po zodpovězení 32 otázek z vlastivědy jsme se dozvěděli, že se opět v září sejdeme u dalších dějin a jen již cvičně jsme si vypočítali povrch kvádru a krychle. Všichni se sejdeme v pátek 26.6.2020 v 9.45 hodin na baseballovém hřišti, kde slavnostně ukončíme školní rok. Po vydání vysvědčení se budeme ještě fotit. Počítejte tak, že předpokládaný konec bude kolem 11. 30 hodin. Na všechny z vás se moc těším a děkuji rodičům i vám, jak skvěle jste vše zvládli v této nelehké době. Jitka Šišáková