5. videokonference

Ahoj všichni!

Dnes jsme se opět všichni viděli a mohli jsme si společně procvičit probrané učivo. V učebnici Čj str. 79 ve cv. 4. jsme si procvičili slovní druhy, skloňování podstatných jmen, psaní i/y, časování sloves. Z přírodovědy jsme si zopakovali dělení zeleniny. Opět se uvidíme v pondělí 1. skupina od 9.00 a 2. skupina od 10.00. Zopakujte si vyjmenovaná slova a na papír si vypište všechna podstatná jména, která najdete ve vyjmenovaných slovech. Pro další dny vám nabízím možnost zopakovat a procvičit si geometrii – konstrukce čtverce a obdélníku, obvod čtverce a obdélníku a převody jednotek. Toto učivo i s výkladem naleznete na stránkách: matyskova-matematika, geometrie pro 4. ročník strana 27,28,29 a převody jednotek – matematika pro 4. ročník 1. díl strana 15, 51-54

Skupina Maruška :