Celoroční projekt – „Vítej zdraví – Ve zdravém těle zdravý duch!“

CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021/2022                       

                                                      

Téma:

„VÍTEJ ZDRAVÍ – VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!“

Motto:

    „Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem.“

                                                                              John Locke

 • Cíl projektu:
 • · cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o nové zážitky a s nimi spojené informace
 • · hravou formou vzdělávání naučit děti spolupráci, lepší komunikaci a kreativitě
 • Časová náročnost:
 • · projekt je dlouhodobý a je rozpracován do 10 měsíců školní docházky
 • Místo realizace:
 • · prostory školní družiny, okolí školy, zahrada, hřiště a parky.
 • Cílová skupina:
 • · žáci 1. stupně zš navštěvující školní družinu
 • Formy práce:
 • · individuální
 • · skupinové
 • · hromadné
 • Metody práce:
 • · kreslení a malování
 • · přednášky a besedy
 • · vycházky do přírody
 • · tematické akce v hernách i v přírodě
 • · hledání informací v knihách, encyklopediích, časopisech, internetu
 • · zábavné hry a soutěže
 • Očekávaný výstup:
 • · mít povědomí a zdraví, zdravém životním stylu a všech možnostech, jak své tělo udržovat, aby bylo zdravé
 • · dozvídat se nové informace a s nimi pracovat
 • · umět naslouchat a spontánně vyprávět
 • · tvořivě pracovat a používat k tomu svou jedinečnou fantazii
 • · spolupracovat s ostatními
 • · mít radost z prožitého času

Plán práce:

ZÁŘÍ – měsíc návratu do školních lavic

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

 • COVID – co je to za nemoc, jak se projevuje, jaká musíme dodržovat opatření, abychom ochránili nejen sebe, ale i druhé;
 • Podzimní ovoce, zelenina – příprava imunity na zimní období.

Akce měsíce září na jednotlivých odděleních:

 • Venkovní sportování – využíváme herní a posilovací prvky, zlepšujeme fyzickou kondici, posilujeme horní i dolní části těla, hrajeme míčové a pohybové hry;
 • Ukázka podzimního ovoce nebo zeleniny – každý si přinese ke svačince buď ovoce nebo zeleninu, kterou v současné době můžeme sklízet na svých zahrádkách;
 • Houby – seznámení se s atlasem hub, vyhledávání jedlých a nejedlých hub, houby v našem jídelníčku, výtvarná činnost – kresba oblíbené houby volnou technikou;
 • „Rostu jako z vody“ – zahájení pravidelného měsíčního měření růstuvýroba kartičky žáka (datum, míra v cm), kterou budeme měsíčně po celý školní rok vyplňovat a kde budeme zaznamenávat údaje o měření. Na konci školního roku tuto akci vyhodnotíme a sestavíme žebříček podle toho, kdo nejvíce vyrostl za celý školní rok.

ŘÍJEN – měsíc podzimních barev a proměn přírody

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

 • Zdravé a nezdravé stravovací návyky – co dělat pro to, abych se správně stravoval, čeho se mám vyvarovat, co jíst a nejíst před spaním;
 • Vitamíny v jídle – povídat si jaké známe vitamíny a v jakých potravinách je můžeme nalézt.

Akce měsíce října na jednotlivých odděleních:

 • Vyrábíme z podzimních plodin zvyšujících naší imunity (vysoký podíl vit. C) výroba řetízku ze šípků případně jeřabin;
 • Moje tělo –  s využitím odborné literatury poznáváme části těla a umístění orgánů v těle; (na velkém archu s lidským tělem budou děti přiřazovat předem vyrobené kartičky s názvy jednotlivých orgánů nebo částí těla);
 • Člověk a zdraví – na jednotlivých odděleních si děti vyzkouší ošetřit simulované zranění, zároveň si zopakují důležitá telefonní čísla záchranných integrovaných složek a postup oznamování událostí.

LISTOPAD – měsíc ve znamení sychravého počasí a plískanic

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

 • Jak se správně oblékat, abych nebyl nemocný/á;
 • Pitný režim – jaké nápoje jsou důležité pro naše zdraví, jaké nám škodí a proč.

Akce měsíce listopadu na jednotlivých odděleních:

 • Výzva (challenge) – ochutnávka čajů – děti zapojí svoje chuťové pohárky a budou rozpoznávat příchutě různých čajů (ovocný, černý, zelený, bylinkový);
 • Relaxační cvičení na koberci, základní jógové pozice – aneb, aby tělo nebolelo.

PROSINEC – měsíc ve znamení dobrého jídla a pití

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

 • „Všeho s mírou“ – aneb, jak přežít vánoční svátky bez újmy na zdraví ;
 • Vánoční cukroví – zdravější alternativy vánočních cukrátek (čím nahradit cukr, čím nahradit bílou mouku atd.)

Akce měsíce prosince na jednotlivých odděleních:

 • Zdravotní procházky do přírody za každého počasí – návštěva parků a cest podél řeky Ohře, při kterých se učíme relaxovat. Čerstvý vzduch lépe okysličuje krev, lépe trávíme a také přispívá k lepší psychické pohodě;
 • Hra s kořením – děti se učí rozpoznávat podle čichu různé druhy koření (význam koření v jídelníčku). Hru pojmout jako soutěž např. v družstvech. 

LEDEN – měsíc ve znamení dlouhých zimních dnů

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

 • Jak si udržet duševní zdraví – co všechno mohu dělat pro svoje tělo i duši;
 • Očkování a lidské zdraví – proč je důležité se očkovat, na co všechno se můžeme nechat naočkovat, preventivní prohlídky u lékaře.

Akce měsíce leden na jednotlivých odděleních:

 • Soutěžní hra „RISKUJ“ – každé oddělení si uzpůsobí tuto oblíbenou soutěžní hru podle věkové hranice dětí (soutěžní otázky budou na téma tohoto projektu);
 • Desatero správného životního stylu ve formě leporela – na každé stránce leporela bude vždy jedno z deseti zásad správného životního stylu, které si děti určí společně s paní vychovatelkou .

ÚNOR – měsíc ve znamení zahřívání těla

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

 • Léky a jejich vliv na naše zdraví –  jaké léky děti pravidelně užívají, jaké znají způsoby podávání léků, proč děti nesmí mít volný přístup k lékům;
 • 4. 2. Světový den boje proti rakovině – povídat si o této nemoci, jak ji předcházet a jakým způsobem můžeme všichni pomoci (příspěvky nadacím, kytičkový den v ČR atd);

Akce měsíce února na jednotlivých odděleních:

 • Domácí úkol – návštěva sauny a bazénu – pokud to rodiče dětem umožní, tak si děti mohou tento úkol pořádně užít a něco udělat nejen pro své zdraví;
 • Četba pohádky : „O zlém Bacilu a hodném Vitamínu“ –  paní vychovatelka dětem přečte naučnou pohádku o zdraví a nemoci;
 • Pohybová hra – „Na bacily“ – děti si v rámci vycházky venku zahrají tuto oblíbenou pohybovou hru simulující přenášení bacilů.

BŘEZEN – měsíc ve znamení probouzení těla i duše

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

 • Alergie – budeme si povídat o alergiích, jaké jsou příznaky, na co může být alergie, jak se léčí, kdo jakou alergii má;
 • Péče o zdraví na jaře – povídat si o tom, co je potřeba na jaře udělat pro své tělo, aby bylo správně nastartované po dlouhé zimě.

Akce měsíce března na jednotlivých odděleních:

 • Jarní aktivity – sestavit si seznam 10 jarních aktivit, které budou děti plnit průběžně po dobu jarních měsíců (v ŠD , případně doma);
 • Tělocvik s abecedou – každé oddělení si vyrobí kartičky s abecedou, na kterých bude z jedné strany písmeno abecedy, z druhé strany sportovní úkon (např. A – udělej 3 dřepy, atd) a v rámci vycházky si venku společně zacvičí.

DUBENměsíc ve znamení zdraví

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

 • 7. 4. – Světový den zdraví –  zamyslet se, co pozitivního by každý sám mohl vykonat pro udržení svého zdraví, povídat si o prevenci nemocí, jaké jsou zásady správné životosprávy, základní hygienické návyky, zdravý životní styl, atd…)
 • Sportování  – jaké sporty děti znají, jakým sportům se věnují v létě a jakým v zimě, za jaký team sportují.

Akce měsíce dubna na jednotlivých odděleních:

 • Výsev hrášku do květináče – každý si bude moci zasadit svůj hrášek, pravidelně ho zalévat a případně pokud se práce povede, tak sklidit a sníst si vlastní úrodu; (podporujeme v dětech zájem o konzumaci zeleniny);
 • Fotbalová soutěž tříd – paralelní třídy si proti sobě zahrají fotbalový minizápas (na pravidlech se třídy předem domluví).

KVĚTEN – měsíc ve znamení lásky a srdce

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

 • Slunce – povídat si o vlivu světla a slunce na život na Zemi (slunce = životodárná energie);
 • Rodina – jakou roli v životě člověka hraje rodina, láska a přátelství.

Akce měsíce května na jednotlivých odděleních:

 • Netradiční sportovní odpoledne – v rámci vycházky si budou moci děti zasportovat při netradičních sportovních disciplínách, které jim paní vychovatelky připraví;
 • Šikovné ručičky – tvoříme SLUNCE – výtvarná nebo pracovní činnost.

ČERVEN – měsíc ve znamení vitamínů

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

 • Prázdniny –  jak se chovat o prázdninách, abych je přežil ve zdravý;
 • Zdravé a nezdravé svačinky – aneb, co si nachystat za zdravou svačinu do školy a co bych rozhodně neměl konzumovat.

Akce měsíce června na jednotlivých odděleních:

 • Zdravá zahrádka – děti si donesou ke svačince do ŠD nějaké ovoce nebo zeleninu, která jim vyrostla na jejich zahrádce a pouze za pomoci čichu ji budou rozeznávat, (pojmout jako hru);
 • Vyhodnocení  akce „Rostu jako z vody“ – kdo vyrostl za celý školní rok nejvíce a o kolik (sestavení žebříčku).

kolektiv paní vychovatelek