Adaptační pobyt

Ve dnech 7. – 10. 9 se uskutečnil adaptační pobyt našich šesťáků, který byl podpořen v rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020“

Původně se měl adapťák konat v oblasti Máchova jezera, ale vzhledem k epidemiologické situaci jsme ho museli uskutečnit příměstskou formou. 

I přes to, že jsme nemohli se žáky vyjet mimo Louny, adaptační kurz splnil svůj cíl. Třídy se poznaly s novými třídními učitelkami, s novými žáky a se školním metodikem prevence. Třídní učitelky se aktivně účastnily všech aktivit a tím pádem se zorientovaly v postavení jednotlivých žáků ve třídách a mohou s kolektivem nadále pracovat. Během pobytu se upevnily vztahy v jednotlivých třídách a zároveň třídami mezi sebou. 

Adaptační pobyt podpořil Ústecký kraj