Angličtina – červen (pro celý 4. ročník – skupina paní učitelky Miléřové, Vernerové a Kolouchové)

Milí čtvrťáci, v měsíci červnu se budeme věnovat slovesu „can“. Podíváme se na 12. a 13. lekci. Zbývajícím tématům: „lékař“ (14. lekce) a „nakupování“ (15. lekce) se budeme věnovat znovu v 5. třídě. Dále bude probíhat pravidelná online výuka.

Lesson 12: I can swim, but I can´t ski.

Slovní zásoba: napsat do slovníčku slovíčka, naučit

Učebnice: str.47-50

Pracovní sešit: 71-76 (přikládáme řešení pracovního sešitu pro kontrolu rodičů)

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

https://www.youtube.com/watch?v=qI7nYvVXudo

https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE

Lesson 13: What can you do in your free time?

Slovní zásoba: napsat do slovníčku slovíčka, naučit

Učebnice: str. 51-54

Pracovní sešit: 77-84 (přikládáme řešení pracovního sešitu pro kontrolu rodičů)