Angličtina – červen (skupina paní učitelky Miléřové a Vernerové)

Milí páťáci,
v měsíci červnu se budeme věnovat opakování. Půjde zejména o procvičování probraných časů, konverzačních témat. Podíváme se na 13. lekci. Dále budeme pokračovat jako doposud. Týká se to i pravidelné online výuky.
(Skupina paní učitelky Miléřové používá i nadále CLASSROOM k zadávání úkolů a materiálů.) 

Lesson 13: Extreme sports
Slovní zásoba: napsat do slovníčku slovíčka, naučit
Učebnice: str.78-83
Pracovní sešit: dodělávat 12. a 13. lekci (přikládáme řešení pracovního sešitu)

Mějte se hezky.

Paní učitelky Miléřová a Vernerová