Angličtina – květen (The bathtime)

Milí prvňáčci, v měsíci dubnu jste si opakovali podle odkazů. Je na čase naučit se zase něco nového. Určitě jste zvědaví, co se v našem domečku (Happy house) děje nového.

Narozeninová oslava už skončila a je na čase se pořádně umýt. Zazpíváme si o tom dokonce i písničku – The bathtime song, ve které se také naučíme novou slovní zásobu.

Slovní zásoba: hairbrush, toothbrush, soap, shampoo, towel, duck

Pracovní sešit:

str.46 – dokresli a vybarvi obrázky a pojmenuj věci

str. 47 – prohlédni si obrázek neuspořádané koupelny a u věcí, které jsi na obrázku našel udělej fajfku, u věcí, které jsi na obrázku nenašel udělej křížek.

str. 48 – udělej fajfku či křížek podle toho, zda se tato věc nachází u vás ve třídě ve škole. Zkus věci pojmenovat.

str. 50 – vybarvi kapičku červeně (co je horké – hot), fialově (co je teplé – warm), modře (co je studené – cold)

str. 51 – spoj obrázky

str. 53 – nalep nálepky ze zadní části pracovního sešitu a zkus jednotlivé nálepky pojmenovat.

 

Na závěr si zazpívej písničku I wash my hands. – Myji si ruce.

 

Pokud rodiče umí s angličtinou pomoci, můžete samozřejmě plnit úkoly v pracovním sešitě podle jednotlivých instrukcí, případně si i zahrát hru Can you see.. na str.51 v učebnici. Slovní zásobu k této lekci najdete v pracovním sešitě na straně 74.

Na str.50 si můžete z CD poslechnout příběh Thank you, Ruby, kde Spike opět dělal hlouposti a spadnul do vany. V příběhu se dozvíš, jak si Ruby dokázala poradit a pomohla mu. Příběh i obě písničky najdete na svých CD, které jsou přílohou pracovního sešitu.

Pro ostatní bude úplně stačit, když si doplní úkoly v pracovním sešitě dle mých instrukcí a poslechnou si obě písničky.

Opatrujte se, paní učitelka Klára Vernerová