Angličtina květen – My house

Milí druháčci, v dubnu jste si pomocí odkazů zopakovali spoustu věcí. Je na čase naučit se něco nového. Už jste asi zvědaví, co se v našem domečku (Happy house) děje dál. A já vám to prozradím.

Maminka uvařila oběd, ale musí všechny zavolat do kuchyně. Pojďme se podívat, kde se kdo zrovna nachází a naučit se tak jednotlivé místnosti v domě.

Učebnice – str. 40 – 41 – prohlédněte si obrázek a zazpívejte si písničku It´s luchtime. – Je čas oběda.

Pracovní sešit – pokud si nebudete vědět rady, přikládám řešení všech úloh

38 – zakroužkují název místnosti, kde se Spike zrovna nachází. Můžete použít učebnici na str. 41 jako nápovědu

40 – prohlédni si obrázky, spoj a odpověz (Where´s Mum? Kde je maminka?)

41 – prohlédni si obrázky a odpověz (Where´s my sock? Is it in the kitchen? – Kde je moje ponožka? Je v kuchyni?

No. It´s in the bedroom. – Ne, je v pokojíčku.)

43 – Doplň věty podle obrázku. (The car is in the bathroom. – Auto je v koupelně.)

Na závěr mám pro vás písničku o tom, jak Jack, maminka a Polly nemohou najít své věci. Všichni to známe, zrovna když nejvíc pospícháme (It´s time to go – Je čas jít), nemůžeme něco najít. Nejprve Jack hledá ponožku (Where´s my sock? – Kde je moje ponožka?), pak maminka tašku (Where´s my bag? – Kde je moje taška?) a nakonec Polly nemůže najít svou botu (Where´s my shoe? Kde je moje bota?) Připomeneme si zde také frázi I don´t know – Já nevím.

Prohlédněte si obrázek v učebnici na straně 43 a poslechněte si písničku Where´s my sock.