Angličtina – učivo

Aj – skupina paní učitelky Šárky Kolouchové:

Úkoly a učivo, které si děti mají procvičit mají zapsané v notýsku.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obrátit na kolouchova@zsjak.cz.
Moc děkuji za spolupráci a zdravím děti.
Šárka Kolouchová

Aj – skupina paní učitelky Ivany Vochomůrkové:

Vzhledem k nastalé situaci Vás prosím o:
1. procvičování probrané slovní zásoby (tzn. Lesson 1 – 9)
2. procvičování osobních zájmen I, You, He, She, It, We
3. procvičování tvarů slovesa Být: I am, You are, He is, She is, It is, We are
– ať si děti do sešitu přeloží věty:
Jsem z České reubliky.
On není z Ruska.
My jsme kamarádi.
Jsi ve škole?
Je doma?
Kde jsou kluci?
Co je tohle?
Je to tvůj obrázek?
4. doplnění pracovního sešitu Lesson 9 a Revision Lesson 2 (do str.52)
V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obrátit na vochomurkova@zsjak.cz.
Mockrát Vám děkuji za spolupráci a zdravím děti.
Ivana Vochomůrková