Jana Vostrá

Eurorebus

Dne 16. června se všechny naše třídy z druhého stupně zúčastnily celostátního kola vědomostní soutěže Eurorebus. Soutěž Eurorebus provází děti po celý školní rok. Naše

Zeměpisná olympiáda

Koncem ledna se na naší škole online formou odehrálo školní kolo zeměpisné olympiády, ze kterého postoupilo do okresního kola 9 úspěšných řešitelů. Okresní kolo proběhlo

Krajské kolo zeměpisné olympiády

I přes současnou situaci se v pondělí 27. dubna konalo krajské kolo zeměpisné olympiády, které proběhlo online. Účastníci krajského kola řešili vědomostní zeměpisný test, úlohy,

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Dne 26. 2. 2020 se v Žatci konalo okresní kolo olympiády v zeměpise. Naši školu se vydalo reprezentovat celkem šest žáků. V kategorii C vybojoval

Zájezd do Berlína

Zájezd do Berlína se konal ve dnech 4/11 – 5/11 2019 jako poznávací, organizovaný CK TeeWay. Ráno po příjezdu na místo jsme začali ihned s prohlídkou