Jitka Pelcová

Exkurze prvních tříd

Žáci prvních tříd strávili v pondělí 20.6. příjemné dopoledne na Kynologickém cvičišti v Lounech. Členové ZKO Louny předvedli dětem ovladatelnost a poslušnost psů. Nejvíce se

Krajské kolo ve vybíjené

Šišáková Jitka, 15.6.2022 naši chlapci 4. a 5. tříd úspěšně zakončili sportovní sezónu krásným 2. místem v krajském kole ve vybíjené, které se konalo v

Pasování na čtenáře

   Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu  čtenářského je slavnostní zakončení projektu na podporu čtenářské gramotnosti zvaného „Už jsem čtenář.“ Žáci předvedli své čtenářské umění, znalost

Okresní kolo Archimediády

Ve čtvrtek 26. května vyrazili naši žáci ze 7. ročníku do Žatce na okresní kolo Archimediády. Bystrost a šikovnost prokázali nejen při řešení fyzikálních příkladů

Okresní kolo v trojboji

Šišáková Jitka Dne 26.5. se na Stadionu Mládí v Žatci uskutečnilo okresní kolo v trojboji. Naši školu reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva. Nejlepší výkony podal Antonín

Akce čtvrtých tříd

V rámci poznáváni okolí Loun vyrazily děti ze 4. A a 4. B na Červeňák, vlastně Stříbrník. Ejemova chata byla pro nás otevřená, tak jsme

Prvňáčci navštívili ZUŠ v Lounech

ZUŠ Louny si dnes 18. 5. připravila pro naše prvňáčky prohlídku školy.Pestrou nabídku z různých oborů si mohly děti také vyzkoušet. Tančili jsme s hůlkou

Okresní kolo ve vybíjené

Dnes 18. 5. 2022 se obě družstva chlapců i dívek zúčastnila okresního kola ve vybíjené a za úžasné podpory fandících spolužáků všechna utkání vyhrála a