Jitka Pelcová

Škola v přírodě trochu jinak

Žáci 1. ročníku mají za sebou skvělý týden příměstské školy v přírodě, který prožili v okolí našeho města. Hráli různé hry, plnili úkoly a hlavně,

Projektový den – Život včel

V pondělí 29. 6. se žáci druhých tříd zúčastnili projektového dne „Život včel“. Ráno vyjeli autobusem do Třeskonic, kde se celý projektový den odehrával. Žáci

Fyzikální olympiáda – Archimediáda

Ve středu, 31. května, se v Žatci konalo okresní kolo fyzikální olympiády – Archimediáda. Naši školu reprezentovaly 3 týmy žáků 7. ročníku. Tým žáků ze 7.

Vítězství v okresním kole ve vybíjené

Ve čtvrtek 25.5.2023 se konalo okresní kolo ve vybíjené. Žáci 4.-5. tříd svými skvělými výkony a taktikou opět vybojovali nádherné 1. místo s postupem do

Jarní školička

V rámci projektu spolupráce s mateřskými školami jsme ve dnech 15. – 24. května přivítali předškoláky a jejich paní učitelky na dalším setkání v tomto

Semifinálové okresní kolo ve vybíjené

Ve čtvrtek 11.5.2023 se konalo semifinálové okresní kolo ve vybíjené. Žáci 4.-5. tříd svými skvělými výkony a taktikou vybojovali nádherné 1. místo s postupem do

Okresní kolo v kopané

Ve středu 10.5.2023 se konalo okresní kolo v kopané Mc Donald’s Cup. Chlapci 4.-5. tříd vybojovali skvělé 2. místo. Všem hráčům blahopřejeme a děkujeme za

Oblastní kolo v kopané

Ve středu 26.4.2023 se konalo oblastní kolo v kopané Mc Donald’s Cup. Chlapci 4.-5. tříd vybojovali nádherné 1. místo s postupem do okresního kola, které