Jitka Šišáková

Žáci ze 3.B nám představili ,,blueboty,,

Žáci ze 3. B nás seznámili se základy programování pomocí včelky bluebot. V tělocvičně na 6 stanovištích děti tancovaly, hledaly ztracená písmenka, počítaly a kreslily.

Noční výprava za ztracenými knihami

Dnes jsme navštívili opět knihovnu, tentokrát v rámci projektu ”Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka” a setkali se s autorkou knihy Království malých čtenářů

1.B poprvé v knihovně

Žáci 1. B navštívili lounskou knihovnu, kde je přivítala knihovnice Jana Hrbková. Děti se dozvěděly co udělat, aby se staly čtenáři knihovny. Dále děti zjistily,

Byl u nás Mikuláš

3. 12. 2021 do 1. B dorazil Mikuláš, čerti a andělé. Dětem za krásné básničky a slib, že budou hodné, nadělil balíček dobrot. Na fotky