Stanislava Sekerová

Pracovní činnosti – výroba svícnů

Dnes si děti z II.B vyrobily v hodině pracovních činností malé svícny ze skořápek ořechů, které ozdobily vánočními motivy.

„Živé písmo“

Dnes se děti pokusily vytvořit název třídy II.b. Povedlo se to? Na velké písmeno B nás bylo málo.

Den s plyšáky

Po včerejším otevření dalšího okénka ADVENTNÍHO KALENDÁŘE děti zjistily, že si na dnešní den mají přinést své plyšové kamarády a představit jim svoji třídu. To

Plavecký výcvik 4.A a 4.B

Od září chodily děti obou čtvrtých tříd do nové plavecké haly v Lounech. Místo hodin tělesné výchovy probíhal plavecký výcvik, kde se děti učily bezpečnému

Dopravní hřiště

Tento týden byly třídy 4.A a 4.B na dopravním hřišti v Mostě. Děti si procvičily pravidla pro chodce a pro cyklisty. Zopakovaly si teorii, zkusily

Pracovní činnosti nás baví

Žáci z II.B mají velmi rádi hodiny pracovních činností. Ať už tvoří z papíru, přírodnin nebo pracují s textiliemi a jehlou, pracují vždy s velkou