Barvy kolem nás

Na čtvrtek 9.11. a pátek 10.11. si všechny paní vychovatelky připravily pro naše děti projektový den, jehož cílem bylo různými činnostmi vybízet děti k přemýšlení, o tom, co se děje kolem nás v daném ročním období a ověřit znalosti dětí o podzimní přírodě.

Činnosti byly rozděleny do několika částí. Děti měly přijít z domova v barevném oblečení, se svou oblíbenou hračkou. Všichni plnili různé úkoly, které jsme pro ně připravily. Poznávali barvy, malovali, doplňovali text a zpívali atd.

Ve skupinách potom měly děti možnost rozvinout své výtvarné a vědomostní schopnosti na základě kooperativní spolupráce tvořit podzimní listy technikou rozpouštěné barvy.

Cílem projektu bylo navázat na vědomosti z vyučování, zábavnou formou je rozšířit.

Osvojit si přiměřené praktické a pohybové dovednosti a vytvořit si povědomí o širším přírodním prostředí.

Fotogalerie – galerie – družina – Barva kolem nás