Beseda o fotografování

Dnešní beseda na téma Peruc, Louny a život očima fotografa Mirka Plazíka Blažka. Děkujeme za zajímavé vyprávění pro naše děti.