Beseda o fotografování

Dnešní beseda na téma Peruc, Louny a život očima fotografa Mirka Plazíka Blažka. Děkujeme za zajímavé vyprávění pro naše děti.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close