Beseda s odborníkem

Ve čtvrtek 13. února 2020 proběhla v knihovně beseda s odborníkem na téma Chov pavouků, které se zúčastnilo 25 dětí. Děti beseda velice zaujala a aktivně se zapojovaly do diskuze. Dozvěděly se mnoho nových informací ze světa pavouků, které doposud neznaly.

Galerie zde