Březen – červená, žlutá, zelená

Celý měsíc březen je věnován probouzení přírody ze zimního na jarní období, všímání si barev, v propojení s knihou (Měsíc knih), zakončení bruslení.

1.Týden – vycházky po městě Louny a pozorování změn v přírodě. Hledáme znaky jara. Návštěva knihovny – výpůjčka knih, časopisů, DVD. Všimnout si uspořádání knih, co knihovna nabízí. Povídání o oblíbené knize. Další hodina Školy bruslení.

2.Týden – velké družinové zápolení – Z pohádky do pohádky. Formou testu děti zjistí, jaký přehled mají o svých oblíbených knížkách, pohádkách, hlavních hrdinech, kladných a záporných povahových vlastnostech. Proběhne na každém oddělení. Návštěva knihovny – beseda na téma Peruc, Louny a život očima fotografa Miroslava Blažka. Místo vycházky. Škola bruslení.

3.Týden – turnaj v bowlingu – bude probíhat pro všechny oddělení ŠD. Cena je 30 Kč. Rodiče si můžou vyzvednout děti u bowlingu Nový svět. Děti bez doprovodu se budou vracet zpět do družiny. Každém oddělení bude turnaj probíhat v jiném dni i čase, viz Akce březen. Další hodina bruslení.

4.Týden – zakončení Školy bruslení. Návštěva kina – Sněžná mela 2D – pro přihlášené děti. Cena za kino je 70 Kč. Promítání začíná ve 13:15 a končí v 15:00. Návrat do ŠD cca 15:20 hod.

                          AKCE BŘEZEN

5. 3. Návštěva knihovny – výpůjčka knih.

6. 3. Škola bruslení.

9. 3. Z pohádky do pohádky- test pro děti.

12. 3. Beseda v městské knihovně Louny na téma Peruc, Louny a život očima fotografa Miroslava Blažka. Zdarma.

13. 3. Škola bruslení.

16. 3. Turnaj v bowlingu pro 2. třídu. Turnaj bude probíhat v čase 13:00-14:00.

18. 3. Turnaj v bowlingu pro 3. třídu. Turnaj bude probíhat v čase 14:00-15:00.

19. 3. Turnaj v bowlingu pro 1. třídu bude pobíhat v čase 13:00-14:00. Pro 4. a 5. třídu v tentýž den v čase 14:00-15:00.

20. 3. Škola bruslení.

26. 3. Promítání pohádky Sněžná mela v lounském kině.

27. 3. Zakončení školy bruslení.