Březen – měsíc knihy

1. týden
– Pozorování změn v přírodě, procházky po okolí školy.
– Výroba krmítek pro ptáčky (na papíře nebo reálné). Pozorování ptáčků.
– Kresba komiksu – výtvarná soutěž.
– Obecné seznámení s knihou (co je kniha, autor, ilustrace, co se v knize dozvíme), děti si vyberou knihu, kterou si přečteme v oddělení.

2. týden
– Jarní prázdniny. Provoz přerušen.

3. týden
– Pohádkový test – jak známe české a zahraniční pohádky, knihy a pohádkové hrdiny – vyhodnocení.
– Děti donesou svoji oblíbenou knihu – povídání a čtení – odpočinková činnost.
– Procházky podél řeky, krmení kachen a labutí.
– Pokračování ve čtení knihy.
– Pozorování krmítek.

18.3. Kino Svět film pro děti – Zpívej 2. Cena 100,- Kč.

4. týden
– Pozorování změn v přírodě, příchod jara (jarní rovnodennost).
– Pokračujeme ve čtení, práce z časopisů (Sluníčko, Můj vláček a jiné).
– Zapojení hlavolamů, rébusů, hádanek a křížovek.
– Soutěž o nejlépe vymyšlenou hádanku, rébus nebo křížovku (děti mohou vymýšlet i doma).

29.3. Půjčování knih 1.,2., třída. S sebou průkazku MKL.

1.4. Půjčování knih 3.,4.,5. tř. S sebou průkazku MKL.


BŘEZEN – měsíc ve znamení probouzení těla i dušeceloroční projekt o zdraví

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

  • Alergie – budeme si povídat o alergiích, jaké jsou příznaky, na co může být alergie, jak se léčí, kdo jakou alergii má;
  • Péče o zdraví na jaře – povídat si o tom, co je potřeba na jaře udělat pro své tělo, aby bylo správně nastartované po dlouhé zimě.

Akce měsíce března na jednotlivých odděleních:

  • Jarní aktivity – sestavit si seznam 10 jarních aktivit, které budou děti plnit průběžně po dobu jarních měsíců (v ŠD , případně doma);
  • Tělocvik s abecedou – každé oddělení si vyrobí kartičky s abecedou, na kterých bude z jedné strany písmeno abecedy, z druhé strany sportovní úkon (např. A – udělej 3 dřepy, atd) a v rámci vycházky si venku společně zacvičí.

M. Šinerová