Březen – měsíc knihy

Týden (4.-8.3.)

Pozorování změn v přírodě, procházky po okolí školy.

Obecné seznámení s knihou (autor, ilustrace, co se v knize dozvíme).

Podpora tichého čtení, nabídka knížek v každém oddělení ŠD.

Vytváříme jarní výzdobu.

Týden (11.-15.3.)

Děti donesou svou oblíbenou knížku.

Pokračujeme ve čtení.

Tvoření seznamu jarních aktivit, které můžou děti plnit průběžně po dobu jarních měsíců.

Týden (18.-22.3.)

V rámci plnění celoročního projektu Námořníci společně zvolíme téma knihy a každý z dětí napíše/nakreslí krátkou kapitolu do knihy. Knihu zkompletujeme a přečteme si ji.

Procházky podél řeky, krmení kachen a labutí.

Týden (25.-29.3.)

Zapojení hlavolamů, rébusů, hádanek, křížovek.

Práce z dětských časopisů.
                                       

Akce na měsíc březen:

4.3. Sportování v tělocvičně (5.,6. odd.)

8.3. Pohádkové království – beseda s odborníkem o knížkách 4., 5., 6. odd.

8.3. Sportování v tělocvičně (3. a 7. odd.)

14.3. Sportování v tělocvičně – 1.,2. odd.

15.3. Pohádkové království – beseda s odborníkem o knížkách 3., 7. odd.

15.3. Sportování v tělocvičně – 4. odd.

20.3. Vítání jara – projektové odpoledne.

22.3. Kino – film Wonka. Kino Svět. Cena 100,- Kč.

27.3. Výpůjčka knih v městské knihovně

28.3. Velikonoční dílna v knihovně, plavání v městské hale v Lounech (podrobnosti na webu).

Tereza Jermářová