Březen – měsíc knihy

1. týden
– Pozorování změn v přírodě, procházky po okolí školy
– Výroba krmítek pro ptáčky (na papíře nebo reálné). Umístění na školní zahradu a pozorování ptáčků.
– Kresba komixu – soutěž s MK Louny.
– Obecné seznámení s knihou (co je kniha, autor, ilustrace, co se v knize dozvíme), děti si vyberou knihu, kterou si přečteme v oddělení

2. týden
– Pohádkový test – jak známe české a zahraniční pohádky, knihy a pohádkové hrdiny – vyhodnocení
– Děti donesou svoji oblíbenou knihu – povídání a čtení – odpočinková činnost.
– Procházky podél řeky, krmení kachen a labutí.

3. týden
– Kreslení vlastní obálky knihy.
– Indiánské vyrábění korálků (těstoviny, korálky, knoflíky, přírodní materiál).
– Pokračování ve čtení knihy.
– Pozorování krmítek.

4. týden
– Pozorování změn v přírodě, příchod jara (jarní rovnodennost).
– Pokračujeme ve čtení, práce z časopisů (Sluníčko, Můj vláček a jiné).
– Zapojení hlavolamů, rébusů, hádanek a křížovek.
– Soutěž o nejlépe vymyšlenou hádanku, rébus nebo křížovku (děti mohou vymýšlet i doma).
– Jarní výzdoba oddělení, příprava na Velikonoce (Co jsou Velikonoce, pamihod, pomláska, pletení).


PROJEKT CESTA KOLEM SVĚTA:
– tvorba, malba mapy Austrálie
– Australské Velikonoce – velikonoční klokan (místo zajíce)
– skákání panáka nebo přes gumu
– Výroba koaly, klokana nebo tasmánského čerta

V době uzavření škol probíhají aktivity v rámci možností online.