Čajovna

V prosinci děti ze školní družiny postupně navštívily místní čajovnu. Paní Vernerová jim uvařila výborný čaj a k němu nabídla perníček. K vidění byla i výstava obrazů paní Sovové. Děti si mohly zakoupit nejrůznější drobnosti. Tuto akci využilo celkem 94 dětí.

Galerie zde