Čajovna

V prosinci děti ze školní družiny postupně navštívily místní čajovnu. Paní Vernerová jim uvařila výborný čaj a k němu nabídla perníček. K vidění byla i výstava obrazů paní Sovové. Děti si mohly zakoupit nejrůznější drobnosti. Tuto akci využilo celkem 94 dětí.

Galerie zde

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close