Čarodějnice

V pátek 26.4.jsme slavili čarodějnice. Dva autobusy dětí odjely na Peruc a naši nejstarší žáci šli na školní zahradu. Byl krásný den, počasí parádní atak jsme si to všichni užili.

Vybíraly se nejhezčí masky, házelo se čarodějnickým koštětem, opékali, stavěli lesní domečky, spálili jsme čarodějnice.🧙‍♂️🧹🧙

Před odjezdem dostal každý diplom a drobnou sladkou odměnu. Tak zase za rok.😍