Čarodějnice na Peruci

oblíbené odpoledne bude věnované soutěžím. Přehlídka masek, rozdělávání ohně, opékání. Hry v lese a na hřišti. S sebou – uzenina na opékání, chleba, pití a dobrou náladu.

Odjezd autobusu -1. tř. 12:30. Návrat v 15:00 hod. Ostatní odjezd ve 13:30. Návrat v 16:00 hod.

Cena 100,- Kč – doprava autobusem, diplomy, odměny, použití WC v areálu. Kapacita omezená. Pokud máte zájem, nahlaste se své p. vychovatelce.