29 žáků získalo mezinárodní certifikát

Ve čtvrtek 19. září 2019 jsme našim žákům ve velké zasedací síni Městského úřadu v Lounech předali certifikáty za úspěšně složené zkoušky z anglického jazyka. Předávání se zúčastnil i pan místostarosta Mgr. Vladimír Antonín Hons, který našim žákům k získání certifikátů poblahopřál. Slavnostní akci zpestřilo vystoupení naší školní družiny pod vedením Miluše Šinerové.

Již 9. rokem jsme jedinou školou v Lounech, která má statut Přípravného centra Cambridgeské Univerzity. Díky tomu mohou žáci skládat jazykové zkoušky přímo u nás ve škole. V závěru školního roku složilo úspěšně 7 žáků zkoušku z anglického jazyka KET  na úrovni A2, 8 žáků zkoušku PET na úrovni B1 podle společného evropského rámce a 14 žáků 5. ročníku zkoušky YLE na úrovních A1 a A2. Pro některé z nich to bylo úplně první setkání se zkouškou takového typu.

Fotogalerie zde

Jsme moc pyšní na to, že někteří z nich složili zkoušku dokonce s vyznamenáním.

PETúroveň B1 podle společného evropského rámce
Adam Pivec – Pass With Distinction
Filip Köhr – Pass With Distinction
Filip Ježdík – Pass With Merit
Nela Srbecká – Pass With Merit
Laura Koj – Pass With Merit

KETúroveň A2 podle společného evropského rámce
Frédéric Schwamberger – Pass With Distinction
Filip Vopinka – Pass With Merit
Natálie Hrušková – Pass With Merit

Jsme moc rádi, že si naši žáci a jejich rodiče uvědomují důležitost znalosti cizího jazyka pro jejich budoucí studium, povolání a život v současné Evropě.   

Všem, kteří získali mezinárodní certifikát ještě jednou BLAHOPŘEJEME!!!

Poděkování patří i paní učitelce A. Kulhánkové, Š. Kolouchové a I. Vochomůrkové, které naše žáky na zkoušky připravovaly.

Mgr. Dana Tužilová