Červen – Jdeme do finále

  1. Týden     29. 5. – 2. 6.

Navštěvujeme dětská hřiště a přilehlé parky. Hrajeme pohybové venkovní hry s míčem, švihadlem, vyrábíme z písku hrady a bábovičky.

Povídáme si na téma „MDD“ – Mezinárodní den dětí – co znamená, zvyky. Vyrábíme si kartičku na zapisování bodů na pořádaný dětský den v ŠD.

* 2.6. Den dětí na školním dvoře (MDD) – zábavné odpoledne se soutěžemi a hudbou. Proběhne na školním dvoře od 13 h do 14. 30 h.

  • 2. Týden     5. 6. – 9. 6.

Vycházky do přírody, pozorování zvířat, rozkvetlých květin a stromů.

Souboj kmenů v pexesu – v rámci celoročního projektu „Indiánský rok“. Organizaci si zvolí každá paní vychovatelka sama.

* 6. 6. – Děti na startu – beseda i pohyb s odborníkem v knihovně – 1. třídy (v rámci vycházky).

* 8. 6. (pro 2.,3.,4. tř.) a 9. 6. (pro 1. tř.)  – Atletické závody – závodní odpoledne v atletických disciplínách – každá paní vychovatelka si závody uzpůsobí podle možností svého oddělení – motivace k pohybu a sportu. Zdravé soupeření. Závodíme fair-play. Využíváme školní hřiště.

* 9. 6. – Knihovna – poslední návštěva v tomto školním roce (2.,3.,4. tř)

  • 3. Týden     12. 6. – 16. 6.

Odjezd dětí 1. stupně do školy v přírodě – obvyklý provoz ŠD. Organizace ŠD podle aktuálního stavu.

* 12. 6. Plavecká hala Louny – plaveme si pro radost – akce pro 1. tř. – plaveme od 13 do 14 h (rozchod možný u haly nebo v budově ŠD); cena je 70 Kč

* 16. 6. – Návštěva knihovny (1. tř.)– poslední návštěva knihovny před hlavními prázdninami.

  • 4. Týden    19. 6. – 23. 6.

Chodíme stále na dětská hřiště, do parků a na školní zahradu. Podporujeme děti v pohybu.

Den otců  (18.6.) – vyrábíme dětská přáníčka, diskutujeme na téma „otec“ – co pro nás znamená – rozvíjíme vlastní názory a verbální komunikaci.

19. 6. – Návštěva MŠ Fügnerova – děti z kroužku Svět pohádek a Fitnessu navštíví školku se svým krátkým představením. Od 13 h do 14. 30 h.

20. 6. Návštěva MŠ Mateřinka – děti z kroužku Svět pohádek a Fitnessu navštíví školku se svým krátkým představením. Od 13 h do 14. 30 h.

21. 6. Plavecká hala Louny – plaveme si pro radost – akce pro 2. tř. – plaveme od 13 do 14 h (rozchod možný u haly nebo v budově ŠD); cena je 70 Kč

22. 6. Družinka ve Stromovce Slavnostní zakončení školního roku vyhodnocením celoročních soutěží ve školní družině. Začátek od 15. 30 h do 16. 30 h.

  • 5. Týden     26. 6. – 30. 6.

Využíváme krásných letních dnů a chodíme v rámci vycházek na zmrzlinu nebo ledovou tříšť.  

Povídáme si o prázdninách – kam kdo pojede, jak se máme chovat. Zpíváme si táborové písně k ohni.

Hledání pokladu – v rámci celoročního projektu „Indiánský rok“ hledáme v přírodě poklad. Každá paní vychovatelka si organizaci zvolí sama podle možností svého oddělení. Zapojujeme všechny smysly, logické myšlení, rozvíjíme spolupráci a kooperaci.

26. 6. Návštěva MŠ Šafaříkova – děti z kroužku Svět pohádek a Fitnessu navštíví školku se svým krátkým představením. Od 13 h do 14. 30 h.

27. 6. Plavecká hala Louny – plaveme si pro radost – akce pro 3. a 4. tř.  – plaveme od 14 do 15 h (rozchod možný u haly nebo v budově ŠD); cena je 70 Kč

Připravila: Pavla Džurdženíková