Červen – Jdeme do finále

1. Týden     3. 6. – 7.6.

Navštěvujeme dětská hřiště a přilehlé parky. Hrajeme pohybové venkovní hry s míčem, švihadlem, využíváme herní a posilovací prvky.

Povídáme si na téma – 1.6.Mezinárodní den dětí  aneb „Jak jsem strávil dětský den“.

Hurá na zmrzlinu – celý červen budeme využívat krásných letních dnů a budeme navštěvovat v rámci vycházek místní cukrárny. 

2. Týden     10.6. – 14. 6.

! Odjezd dětí 1. stupně do školy v přírodě – obvyklý provoz ŠD. Organizace ŠD podle aktuálního stavu.

Přírodovědné vycházky, pozorování zvířat, rozkvetlých květin a stromů.

Den otců (16.6.) – vyrábíme dětská přáníčka pro tatínky, diskutujeme na téma „tatínek“ – co pro nás znamená – rozvíjíme vlastní názory a verbální komunikaci.

!!! OD 10.6. NEJSOU KROUŽKY V ŠD.

3. Týden     17.6. – 21.6.

Vítání léta – 20.6. začíná astronomické léto, a tak přivítáme léto na školní zahradě společným piknikem.

Tvoříme výrobky s letní tématikou – volná technika, barvocit, letní odstíny.

Ohlédnutí za projektem – „Námořníci na palubu“ – kontrola námořnického průkazu, vzpomínky na ostrovy, zážitky.  Na památku si každé oddělení udělá společnou fotografii se svou posádkou.

4. Týden    24.6. – 28.6.

Chodíme stále na dětská hřiště, do parků a na školní zahradu. Podporujeme děti v pohybu.

Povídáme si o prázdninách – kam kdo pojede, jak se máme chovat. Zpíváme si táborové písně k ohni.

Hledání pokladu – tento týden budeme hledat v přírodě poklad – v rámci celoročního projektu „Námořníci na palubu“. Každá paní vychovatelka si organizaci zvolí sama podle možností svého oddělení. Zapojujeme všechny smysly, logické myšlení, rozvíjíme spolupráci a kooperaci.

Akce pro děti:

5.6. – Plavecká hala Louny – plaveme si pro radost – akce pro 1. tř. – plaveme od 13 do 14 h (rozchod možný u haly nebo v budově ŠD); cena je 80 Kč.

6.6. – Dětský den na školním dvoře – od 13 h do 14:30 h den dětí na školním dvoře – hudba, soutěže, odměny.

7.6. – Plavecká hala Louny – plaveme si pro radost – akce pro 2. tř. – plaveme od 13 do 14 h (rozchod možný u haly nebo v budově ŠD); cena je 80 Kč.

18.6. – Putování k čokoládě – beseda s odborníkem pro 2. tř.

19.6. – Knihovna – poslední půjčování knížek před prázdninami.

20.6. – Družinka ve Stromovce – rozloučení se školním rokem ve družině. Slavnostní zakončení školního roku vyhodnocením celoročních soutěží ve školní družině. Akce je od 15:30 h do 16:30 h.

21.6. – Plavecká hala Louny – plaveme si pro radost – akce pro 3. a 4. tř. – plaveme od 13:30 – 14:30 h (rozchod možný u haly nebo v budově ŠD); cena je 80 Kč.

Připravila: Pavla Džurdženíková