Červen – „Jdeme do finále“

  1. týden: MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Zábavné odpoledne se soutěžemi. Proběhne v jednotlivých odděleních v rámci vycházky v parku. Při nepříznivém počasí ve ŠD.

Motivace dětí k pohybu a sportu, hry v přírodě: míče, švihadla, guma, překážková dráha…

2. týden: KULIČKIÁDA

Soutěž ve cvrnkání kuliček. Nejlepší hráči budou odměněni. Proběhne venku v rámci vycházky v jednotlivých odděleních.

Všímáme si přírody – zpěv ptáků, druhy motýlů … Při výtvarné a pracovní výchově výroba motýlů libovolnou technikou. Výstavka prací v prostorech ŠD.

3. týden: HLEDÁNÍ POKLADU

Šipkovaná, plnění úkolů a na závěr hledání pokladu. Proběhne v rámci vycházky v jednotlivých odděleních.

Slunce – zdroj světla a života. Při výtvarné a pracovní výchově výroba sluníček libovolnou technikou. Výstava prací v prostorech ŠD.

4. týden: VYHODNOCENÍ CELOROČNÍCH SOUTĚŽÍ – diplomy a ceny pro nejlepší, pochvala všem dětem.

Vyhodnocení celoročního projektu „Cesta kolem světa“. Zhodnocení dosažených výsledků a odměny pro nejlepší cestovatele.

Nástup léta – tábory, dovolené. Na co se děti těší? Vyprávění prožitých zážitků a plány na letošní prázdniny.

5. týden: 28., 29. a 30.06.2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO

Turistické výlety v okolí Loun – pouze pro přihlášené děti. Provoz ŠD 6:00 – 16:00 hod.

Krásné léto všem přejí vychovatelky