Červen – jdeme do finále -prázdniny jsou za dveřmi

 1. týden – Mezinárodní den dětí
 • Vyrobíme si kartičku ke Dni dětí
 •  Povídáme si, co tento den znamená
 • 3.6.  Slavíme Mezinárodní den dětí na školním dvořečeká nás den plný her a soutěží, za které děti dostanou odměny.
 1. týden –  Vyhodnocení akce „Rostu jako z vody“
 • Sestavíme žebříček, kdo vyrostl za celý školní rok a o kolik
 • Chodíme na dětská hřiště
 • Rozvíjíme tělesnou zdatnost sportováním
 • 10.6.  Návštěva kina Svět, pohádka Ježek Sonic 2. Cena 100,- Kč.
 1. týden – Zdravá svačinka
 • Děti si donesou ovoce nebo zeleninu
 • Zahrajeme si hru se zavázanýma očima – pomocí čichu a chuti budeme rozeznávat, o kterou zeleninu nebo ovoce jde
 • Nakreslíme si libovolnou technikou, jak by měla vypadat zdravá svačinka
 • Parkour pro děti – netradiční sport. Beseda s odborníkem v MKL pro 3. – 5. tř. Zdarma.
 • Poslední návštěva knihovny – vrácení knih. 16. 6. – 1., 2. třídy a 17. 6. ostatní.
 • Povíme si o Dni otců – 19. 6. – a vyrobíme tatínkům přání
 1. týden – Vyhodnocení celoročních soutěží
 • Léto – povídáme si o letních sportech a bezpečnosti při nich
 • 23.6. – 15:00 – Slavnostní zakončení školního roku ve Stromovce – diplomy a ceny pro nejlepší a pochvala všem dětem.
 • Těšíme se na prázdniny – na co se děti těší a kde budou prázdniny trávit.
 1. týden – Ředitelské volno – provoz přerušen
 • Akce školní družiny –  pouze pro přihlášené děti
 • 27. 6. – Lužerady – vycházka v přírodě, opékání buřtů
 • 28. 6. – Komplex GYM Louny – pohybové hry, pobyt na dětském hřišti
 • 29. 6. – Ranč pod Chlumem – zvířátka, les, jízda na koni
 • 30. 6. – Park „HLEDEJ POKLAD“ – hry v přírodě

       Marcela Fejesová