Cesta kolem světa

Cíl: cílem projektu je v průběhu školního roku seznámit děti se všemi kontinenty a jejich životem, zároveň rozvíjet všechny základní dovednosti a schopnosti přiměřené jejich věku.

Očekávaný výstup: mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

Motivace:

Znáte animovaný seriál Willy Fog na cestě kolem světa? Stejně jako Willy Fog i my se pokusíme procestovat celý svět, budou nás doprovázet naši kamarádi z družiny a naše paní vychovatelky, zdoláme spoustu překážek a dozvíme se spoustu zajímavostí.

Můžeme si pustit krátkou ukázku, jak to Willy Fog zvládl. I my to zvládneme, ale po svém. Tak pojďme na to s radostí a zápalem J

(Anglický obchodník Willy Fog se v Londýně vsadí s bankéřem Sullivanem o půlku svého jmění, že dokáže procestovat svět za 80 dnů a přesně ve stanoveném termínu se vrátit do Londýna. Vydá se na cestu, kde ho doprovázejí věrní přátelé Barnabáš a Chico (Čiko). Sullivan si ale najme zlého Chidlinga, aby Willymu Fogovi jeho cestu překazil. Hrdinové musejí na svém putování zdolat mnoho překážek.)

Nabídka činností:

*nápad, kde a jak činnost uskutečnit

V každém měsíci se děti naučí pozdrav v cizí řeči ze světadílu, z jakéhokoli státu v něm, případně i jiná slovíčka. Budou se tak zdravit celý měsícJ

ZÁŘÍ 2020

 • Seznámení se základními pojmy: Země, světadíl, kontinent, stát, oceán…
 • Seznámení s motivační písní : ,, Cestovní“  ((https://www.youtube.com/watch?v=pPAIDyjnVG4 )
 • Čím můžeme cestovat – výroba nebo malba dopravních prostředků
 • Jak můžeme cestovat – výroba cestovního pasu
 • Vyprávění – kde jsme cestovali my?
 • Pexeso : vlajky světa

ŘÍJEN 2020 – EVROPA

 • tvorba, malba mapy Evropy
 • Seznámení s hlavními znaky států Evropy (nemusí se splnit všechny, záleží jak se zakomponují do různých činností družiny) :
 • Francie: pohybová hra  ,,Petanque“ (*na vycházce)
 • Itálie: příprava špaget (*kroužek kuchtíků), seznámení s přípravou pizzy a ochutnávka (*návštěva pizzerie)
 • Řecko: Olympiáda (*všestranné sportovní soutěžení na odpolední vycházce), vytvořit, namalovat, napodobit řeckou pochodeň (*na svém oddělení)
 • Španělsko: španělská hudba (*poslech a tanec ve volných chvílích), býčí zápasy (*na vycházce)
 • Rumunsko: soutěž o nejstrašlivější masku-upíři, strašidla,… (*tematické spojení s Halloweenem)
 • Německo: poznáváme německé značky aut (*obrázková encyklopedie –  knihovna, pozorování na vycházce)
 • Anglie: seznámení s pojmy: anglické království, král a královna, výroba královské koruny (*ve volných chvílích ve družině)
 • Skandinávie (Norsko, Švédsko, Finsko): zaplétání copů (jako Pipi punčochatá), chytání ryb (výroba prutů a ryb s magnetem, obrázek, pohybovka… záleží na fantazii)

LISTOPAD 2020 – ASIE (Japonsko, Čína, Rusko, Indie)

 • tvorba, malba mapy Asie
 • Japonsko: zápasy sumo, jedení hůlkami, skládání origamy
 • Čína: čajový dýchánek (seznámení s tradiční čínskou medicínou)
 • Indie: cvičení jógy, kresba mandaly na kamínky
 • Rusko: ruská hudba a tanec Kozáčka, promítání pohádky Mrazík

PROSINEC 2020 – VÁNOCE VE SVĚTĚ

 • seznámení s vánočními zvyky a tradicemi ve světě
 • vánoční tvoření na *vánoční trhy – inspirace ze světa
 • poslech a zpěv vánočních koled ze světa

LEDEN 2021 – SEVERNÍ AMERIKA

 • tvorba, malba mapy Severní Ameriky
 • historie hokeje, ukázka hokejové výstroje, přednáška pana Trefného – *bruslení
 • původní obyvatelé (Indiáni) – pohybová hra na indiány, výroba totemů za oddělení
 • Aljaška (Eskymáci) – stavění iglú ze sněhu, výroba lapače snů

ÚNOR 2021 – JÍŽNÍ AMERIKA

 • tvorba, malba mapy Jižní Ameriky
 • Deštné pralesy – kresba papoušků
 • brazilská hudba, výroba kostýmů-pestré barvy (*Karneval a ve stylu Brazílie)
 • Nejdelší pohoří na světě (Andy) – výroba sopky, pokus (*na oddělení)

BŘEZEN 2021 – AUSTRÁLIE

 • tvorba, malba mapy Austrálie
 • Australské Velikonoce – velikonoční klokan (*místo velikonočního zajíce)
 • Skákání panáka, skákaní přes gumu
 • Výroba koaly, klokana nebo tasmánského čerta (jakkoliv)

DUBEN 2021 – AFRIKA

 • tvorba, malba mapy Afriky
 • seznámení s africkými zvířaty (výlet do ZOO)
 • africká hudba a tanec
 • výroba africké masky
 • vymyslet africkou píseň, popěvek u ohně (*pálením čarodějnic)

KVĚTEN 2021 – ČESKÁ REPUBLIKA (návrat domů)

 • tvorba, malba mapy ČR
 • den rodiny v ČR – výroba dárků pro maminku a tatínka
 • jak se chováme v českých lesích, jaké máme lesy ČR (*výlet do lesa)
 • kresba nebo tvorba, obkreslení, dokreslení české památky nebo vlajky – Praha-město stověžaté, hlavní město ČR
 • poslech a zpěv české hymny ,,Kde domov můj“

ČERVEN 2021 – SHRNUTÍ

 • Kompletace mapy světa na každém oddělení
 • Vyhodnocení, sebereflexe, zpětná vazba
 • Družinový test ,,Cesta kolem světa“
 • Soutěže s tématem ,,Cesta kolem světa“ (*Den dětí)

Vypracoval – tým paní vychovatelek ŠD J. A. Komenského Louny