ČIPOVÝ SYSTÉM BELLHOP

Vážení rodiče, 

V naší školní družině budeme od školního roku 2021/22 využívat pro vyzvedávání dětí ze školní družiny čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém, vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech. 

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu družiny/školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a vychovatelka Vám následně pošle dítě. Stávající telefony budou zachovány jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému nebo zapomenutí čipu. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD. 

Zákonní zástupci dětí, které odchází domů samy (dle časů uvedených v přihlášce do ŠD), čip mít nemusí. 

V případě, že bude konečné oddělení školní družiny na školním hřišti, (16.30 – 17.30), mohou si rodiče vyzvednout své děti přímo tam. Dítě má již s sebou všechny své věci, tudíž nepotřebuje jít do šatny. Paní vychovatelka je odepíše ručně. 

Ranní družina bude fungovat i nadále jako v předchozích letech, vchod do ranní družiny bude z Klášterní ulice. Nemění se ani způsob příchodu dětí do ranní družiny, kdy dítě pro vstup použije zvonek. 

Objednání čipu 

Cena jednoho čipu je 100 Kč. Platba se uskuteční při předání čipů. 

Nutností pro objednání čipů je vyplnění formuláře s uvedením, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby byl čip vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Tento systém je zároveň bezpečnostním systémem a umožňuje, aby vychovatelky viděly, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence. 

V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě vyzvedla Vámi pověřená osoba, která nevlastní čip, je nutné této osobě Váš čip předat. Vše je na Vaši zodpovědnosti. V systému bude v takovém případě uvedena osoba, která čip vlastní. 

Přiobjednání čipů 

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte vedoucí školní družiny, na sinerova@zsjak.cz.  

Situace, které mohou nastat 

  • V případě, že čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Ty pak čip v systému deaktivují a nebude možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z Vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně si můžete zakoupit čip nový nebo při jeho nalezení čip znovu aktivovat. 
  • Pokud ve výjimečných případech čip zapomenete a nebudete ho mít u sebe, zazvoníte na příslušný zvonek a vyplníte žádanku pro vyzvednutí. 
  • V případě, že si pro dítě ve výjimečných případech přijde osoba, která nebude mít u sebe čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je však nutné, aby byla tato osoba uvedena v přihlášce do školní družiny jako oprávněná osoba k vyzvedávání. 

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.  

Děkujeme za pochopení i spolupráci.